PRIVACITAT I TERMES LEGALS

TITULARITAT DEL WEB

Complint amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol de 2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que la pàgina web www.trajesseñor.com és titularitat de l’empresa SEÑOR amb les dades registrals següents:

 

SEÑOR 1961, SL
Sant Joan Bta. La Salle, 30
08241 Manresa (Barcelona)
T. (+34) 93 872 73 95
F. (+34) 93 827 05 78

 

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Volum 32997. Pàgina 106. Full B219381.
CIF: B62351671.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Complint amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de 1999, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Oficial, l’informem que en el cas que decidís facilitar-nos voluntàriament les seves dades de caràcter personal, aquestes passaran a formar part d’una base de dades propietat exclusiva de SEÑOR amb la finalitat de poder fer efectiva la seva petició i informar-lo periòdicament de possibles promocions i serveis. Li recordem que podrà exercir quan ho desitgi els seus drets d’accés, modificació i cancel·lació en els termes previstos en la Llei Orgànica de Protecció de Dades dirigint-se a qualsevol dels nostres establiments o per escrit al correu electrònic s1961@1961.com.

 

PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ

La informació, textos i imatges que apareixen a la pàgina web són titularitat exclusiva de SEÑOR i no poden ser utilitzats amb finalitats comercials sense el consentiment explícit de l’empresa.
De la mateixa manera, els signes distintius i/o les marques de SEÑOR, SEÑOR CLASS i SEÑOR COL·LECCIÓ CERIMÒNIA estan degudament registrades i protegides per la legislació nacional i són propietat exclusiva dels titulars.